Hoppa till huvudinnehåll

Hur verkar Sinuxol?

Unik kombination av fem medicinalväxter

Unik kombination av fem medicinalväxter

Med den unika kombinationen av växterna gentiana, järnört, fläder, olika Rumex- och Primula-arter har Sinuxol en kliniskt bevisad effekt mot bihåleinflammation med snuva.

Vad innebär kliniskt bevisad effekt?

Vad innebär kliniskt bevisad effekt?

Att Sinuxol faktiskt fungerar i praktiken har visats i en omfattande klinisk studie med 380 patienter. I jämförelsegruppen användes ett verkningslöst läkemedel (placebo). Studiedesignen uppfyllde DBRPC-standarden (dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad) och därmed även de höga krav som ställs på klinisk läkemedelsforskning. I studien undersöktes olika symtom som sekretionsflöde från näsan, nästäppa, huvudvärk och ansiktssmärta. Man kunde se en tydlig skillnad mellan placebogruppen och den aktiva gruppen, där deltagarna tog Sinuxol. Deras besvär avtog snabbare och det visade sig i slutändan att försökspersonerna kände sig bättre två dagar tidigare1 än deltagarna i placebogruppen.

¹Bachert et al. (2013), 84. Jahresversammlung der DGHNO e.V., Bonn 8–12 maj 2013. Kongressposter. Klinischer Vergleich Sinupret extract vs. Placebo.